oficiální web obce

Obecní úřad Příšovice

Dovolujeme si požádat majitele psů, aby na Obecní úřad Příšovice nahlásili číslo čipu psa pro vedení evidence psů pro případ ztráty. Od 1. 1. 2020 vznikla povinnost majitelům psů, aby měli své psí mazlíčky očipované.
Oznámení podávejte osobně; na e-mailovou adresu: prisovice@email.cz; telefonicky na čísle  485 177 025 nebo vyplňte formulář na našem webu zde. Vždy je třeba uvést jméno a adresu majitele včetně telefonního čísla (případně e-mailové adresy) a čísla čipu  (patnáctimístný alfanumerický kód)
Nahlášení čísla čipu do evidence Obecního úřadu Příšovice může významně pomoci tomu, aby se zkrátila doba od nalezení opuštěného zvířete k jeho rychlému návratu majiteli. Jako majitelé psů tím ušetříte i případné poplatky za pobyt psa v útulku. Děkujeme za spolupráci.

Ministerstvo dopravy ČR koncem května minulého roku schválila Studii proveditelnosti trati:
Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice ve variantě s označením 200PF. Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moci na této trase konkurovat silniční dopravě.

Zahájení výstavby 2030, první rok provozu 2035.

Rychlostní železnice Příšovice

Poplatky za odpady a psy za r. 2024 jsou splatné do 30.03.2024
Číslo účtu: 0984859319/0800
VS: číslo vašeho domu+číslo bytu+rok (vzor: 122024)
Poplatek za odpady je 600 Kč/osoba, občané nad 75 let 300Kč
Poplatek za psa je 600 Kč sídliště, 50 Kč rodinný dům
V případě platby v hotovosti přímo na obecním úřadě (pondělí a středa 8.00-11.00 12.00-17.00) si prosím připravte přesnou částku!