oficiální web obce

Dominantu vesnice tvoří kostel sv. Vavřince pocházející z přelomu 13. a 14. století, který byl v 16. století upravený renesančně. Pozoruhodně zde působí soulad dřevěného patra věže s jinak kamennou stavbou.

Kromě kostela tu nalezneme pěkné příklady lidové roubené architektury. K roubeným stavbám patří i dnes omítnutá budova fary pocházející z 2. poloviny 18. století.