oficiální web obce

Ověřování podpisů a vidimace listin:

Marie Špringerová
Jana Flanderková
Jana Marková
Zuzana Jírová

Hospodářsko-správní úsek:

Jana Flanderková

Bytové hospodářství:

Jana Flanderková

Evidence obyvatel:

Marie Špringerová
Jana Flanderková

Matriční úřad:

Marie Špringerová
Jana Flanderková

Účetnictví:

Zuzana Jírová


Pověřený stavební úřad

Jana Marková – vedoucí
Šárka Kracíková


Údržba obce

Pavlína Dlasková Hoření
Milan Červa
Václav Mašek
Hlášení závad: tel. +420 602 112 038


Pracovnice v DPS

Marcela Krátká
Miluše Vítová
(též spravují obecní knihovnu, která je umístěna v DPS)