oficiální web obce

CZECHPOINT je dostupný na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Podrobné informace o projektu CZECHPOINT získáte na oficiálních stránkách:

www.czechpoint.cz