oficiální web obce

V současné době jsou v Příšovicích zajímavé dvě vodní plochy zvané Malý a Velký Písečák. Malý má rozlohu 12 ha a Velký Písečák 27 ha. Je zde možnost koupání, rybaření a na Velkém Písečáku i surfování a jachting. Možnost koupání je zde pouze na vlastní nebezpečí z důvodu absence plavčíka.

V obci je pět zajímavých, státem chráněných historických objektů, přičemž nejatraktivnějšími jsou Bičíkův a Holánův statek, rovněž i bývalá kovárna Šťastných a Kaple sv. Václava. Zajímavá je i koňská stáj Jaroslava Linky a jeho jízdárna.

Velmi atraktivní oblastí pro provozování aktivní turistiky je krajina Českého ráje. Nachází se zde rozsáhlá síť značených tras pro pěší turistiku a stezek pro cykloturistiku.

Podrobné informace naleznete na adrese: www.cesky-raj.info

Bičíkův statek č.p. 11

Tento statek byl postaven před rokem 1600 a již v této době na něm hospodařil Bičíkův rod. V roce 1654 odkazuje Václav Bičík svému synovi Adamu Bičíkovi tento statek a vše co k němu náleželo za 450 kop. Od roku 1682 bydlí v zaplaceném. Psal se rok 1691 a gruntu se ujal syn Adam Bičík, nejprve jedné poloviny a v roce 1717 vlastnil statek celý. Roku 1738 si Jiří Bičík odkupuje statek od svého otce Adama, v roce 1743 se žení a ještě v témže roce bohužel umírá.

Vdova Kateřina si vzala za manžela Jana Koťátka z Přepeř, který se ujímá statku do doby, kdy Jiříku Bičíkovi bude dvacet let. Roku 1764 mu předává Jan Koťátko svoji živnost za 376 kop 57 gr a 3 d. Ten hospodaří velmi dobře a v roce 1805 předává zaplacený statek svému synovi Matěji Bičíkovi. Jeho nejstarší syn Josef se stal hospodářem na statku v roce 1859 a později v roce 1861 je spoluvlastníkem i jeho žena Anna. Jejich syn, rovněž Josef, narozený roku 1865 se stává hospodářem spolu s manželkou Františkou v roce 1889 za 5.000 zl.

Posledním hospodářem byl od roku 1923 Václav Bičík, který statek v roce 1984 prodal obci Příšovice a jeho syn ing. Václav Bičík nemaje dědiců, daroval závětí v roce 1999 polnosti příslušející ke statku rovněž obci. V současné době, je statek jednou z dominant obce, státem chráněnou památkou se zvýšenou pozorností a velmi cennou historickou a kulturní památkou, zejména pro zachování svého původního vzhledu.

Holánův statek č.p. 23

Podle prvního dochovaného zápisu z roku 1559 zakoupil statek Jiřík Nohýnek. Po rodu Nohýnků se stává majitelem v roce 1621 Jan Žďárský. Po něm přichází na grunt se vším všudy, co ke statku odedávna patřilo, podle hraničského práva Václav Hataš, který do léta 1673 vyplatil 238 kop a o deset let později 138 kop.

V polovině 18. století se objektu ujímá Jiřík Žďárský, který roku 1770 s povolením kancléře svijanského přebírá statek a k němu patřící pole – na Černavě, vedle Louckého, na Hliňišťanech, za Humny, na Podhájí, za Kouty, vedle Kozderky, u Tůně, pod Břehy a vedle Havlasky.

Další z rodu Žďárských Josef, se zasloužil o připojení statku k zámku Sychrov, kde pracoval jako praktikant u lesního. V roce 1879 se ujal živnosti Václav Žďárský za 18.000 zlatek. Dcera Ludmila, narozená roku 1890, pracovala jako účetní mlékárny v Příšovicích. Její dcera Anna se provdala za Emila Holána z Paceřic, který zde hospodařil od roku 1922 a pod jehož jménem vstoupil tento vpravdě historický objekt do širšího povědomí.
V současné době je statek státem chráněnou památkou.