oficiální web obce

Projekt “Rekonstrukce zubní ordinace Příšovice čp. 185” byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, 9.4 program podpory primární péče.


 


 

Projekt “Greenway Jizera – část Příšovice, etapa “D” – k průmyslové zóně JIH – I. etapa realizace”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, 6.1 program podpora výstavby komunikací pro cyklisty.


Projekt “Greenway Jizera – část Příšovice, etapa “D” – k průmyslové zóně JIH – I. etapa realizace”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, 6.2 program na podporu rekonstrukce, údržby a opravy komunikací pro cyklisty.


Projekt “Oprava a ošetření šindelových střech Bičíkova statku čp. 11, Obec Příšovice”   byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program  7.2  záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.


Projekt “Pořízení věcných prostředků pro SDH Příšovice”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program  1.1 podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.


Projekt  “Zpracování  dokumentace pro společné řízení trasy spojující centrum obce s rekreační oblastí Písečáky”  byl podpořen z Dotačního Libereckého kraje, program  6.3 podpora projektové dokumentace.


Projekt “Pořízení zásahového obleku a další vybavení požární ochrany”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program  1.1 podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.


Projekt “Stezka pro chodce a cyklisty – Sever (k prlmyslové zóně)”  byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program  6.1 rozvoj cyklistické dopravy.

 


Projekt “Pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení požární ochrany” byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje.

 


Projekt “Pořízení věcných prostředků pro SDH Příšovice” byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí libereckého kraje.

 


Název: “Zvýšení bezpečnosti dopravy – Příšovice sever”
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016223
Realizace: 12.8.2021 – 10.2.2022
Celková výše způsobilých výdajů: 905 411,27 Kč
Celkový výše poskytnuté dotace: 860 140,70 Kč (95 %)


Projekt
„Oprava místních komunikací v lokalitě na Závodí v obci Příšovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR ve výši 4.530.969,– Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Projekt „Víceúčelové hřiště 18×36 m ZŠ Příšovice” byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.