oficiální web obce

Svatební obřady a obřady registrovaného partnerství provádíme v kapli sv. Václava v Příšovicích, ale obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem.

Úředně určenou místností je kaple sv. Václava.
Úředně stanovenou dobou je pondělí, středa od 7.00 do 15.00 hod.
Svatební obřad a obřad registrovaného partnerství provádíme i mimo úředně určenou místnost a úředně stanovenou dobu. V neděli a ve státní svátky se svatební obřady ani obřady registrovaného partnerství nekonají.

Vyplněný dotazník k uzavření manželství nebo partnerství s potřebnými doklady se odevzdá 30 dní před termínem sňatku na OÚ Příšovice.
Je-li snoubenec nebo partner cizinec, termín obřadu lze potvrdit až po předložení veškerých požadovaných dokladů na matriku.

Podrobné informace o uzavření manželství a registrovaného partnerství naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Kaple sv. Václava

Kapacita míst k sezení: 50

Svatební obřady a obřady registrovaného partnerství zajišťujeme po celý rok. Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou.
Vozidla svatebčanů mohou parkovat na parkovišti u budovy OÚ, která se nachází naproti kapli.
Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami.

Vážení snoubenci,

pokud jste si vybrali místo a dohodli se na termínu Vašeho obřadu, je nutné se obrátit buď osobně, telefonicky nebo e-mailem (prisovice@email.cz) na matriční úřad, kde Vám budou sděleny další podrobnosti a náležitosti potřebné k uzavření manželství a partnerství.


Správní poplatky

  • 0,- Kč Každé pondělí a středu od 7.00 do 15.00 hod. v určeném místě (kaple sv. Václava)
  • 3.000,- Kč   Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu
  • 3.000,- Kč   Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do   registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
  • 5.000,- Kč Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky
  • 1.000,- Kč Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města
  • 500,- Kč Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku
  • 500,- Kč Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu.


Oddávající:

starosta: Ing. František Drbohlav
místostarosta: Jan Košek, DiS.

členové zastupitelstva:
Jitka Sahajová
Ing. Ladislav Hlava
Pavlína Dlasková Hoření

Matrikářky:
Marie Špringerová
Jana Flanderková
Jana Pašková


Oddávací dny

Oddávací dny na rok 2024 zde.

Termín, které NEJSOU k dispozici jako oddávací dny v roce 2024 (výčet může být ještě rozšířen):

  • 30.03.2024
  • 01.06.2024
  • 26.10.2024

Rezervace termínů na rok 2024 je možná od 01.01.2024.