oficiální web obce

Dům s pečovatelskou službou je v provozu od června 2004.
K dispozici je celkem 26 bytů, z toho je 16 jednopokojových a 10 dvoupokojových. Všechny byty mají vlastní balkon, kuchyňskou linku s vařičem nebo sporákem, telefon. Byty jsou určeny pro seniory. V domě je obyvatelům k dispozici prádelna s pračkou, kolárna, společenská místnost, knihovna, internet. V domě je k obyvatelům k dispozici kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a masáže. Pravidelně se zde koná vystoupení dětí místní školy a mateřské školy. V okolí Domu s pečovatelskou službou mají obyvatelé možnost se sami starat o květiny.

Vzhledem ke skutečnosti, že Dům s peč. službou je dům, ve kterém jsou byty zvláštního určení dle ustanovení § 2300, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, musí nájemce, kterému může být byt pronajat na základě nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS splňovat po dobu trvání nájemní smlouvy následující podmínky.

Byt může být přidělen osobám, kteří mají podanou písemnou žádost. Osoba, případně osoby nájemce musí být písemně schváleny Radou obce Příšovice a po kladném doporučení Obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tj. Městským úřadem Turnov.

Byt nemůže být užíván osobami, které nemají minimální soběstačnost, nebo které si tuto minimální soběstačnost nejsou schopny zajistit samy jiným vhodným způsobem.

Sníženou, případně minimální soběstačnost stanovuje svým posudkem příslušný lékař.

Důvodem pro nepřidělení bytu je nesoběstačnost, nutnost celodenní nebo nepřetržité péče, zdravotní stav vyžadující odbornou ústavní péči (osoby s Alzheimerovou chorobou, těžkou formou demence a psychiatrickým onemocněním).

Zaměstnanci:
Marcela Krátká a Miluše Vítová

Adresa:
Příšovice č.p. 66, 463 46 Příšovice

Telefon: +420 482 427 050

Mobilní telefon: +420 608 267 098

E-mail: dps.prisovice@centrum.cz

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Příšovice


Projekt

V roce 2020 byla poskytnuta dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.