oficiální web obce

Dovolujeme si požádat majitele psů, aby na Obecní úřad Příšovice nahlásili číslo čipu psa pro vedení evidence psů pro případ ztráty. Od 1. 1. 2020 vznikla povinnost majitelům psů, aby měli své psí mazlíčky očipované.
Oznámení podávejte osobně; na e-mailovou adresu: prisovice@email.cz; telefonicky na čísle  485 177 025 nebo využijte formulář níže. Vždy je třeba uvést jméno a adresu majitele včetně telefonního čísla (případně e-mailové adresy) a čísla čipu  (patnáctimístný alfanumerický kód)
Nahlášení čísla čipu do evidence Obecního úřadu Příšovice může významně pomoci tomu, aby se zkrátila doba od nalezení opuštěného zvířete k jeho rychlému návratu majiteli. Jako majitelé psů tím ušetříte i případné poplatky za pobyt psa v útulku. Děkujeme za spolupráci.