oficiální web obce

Ministerstvo dopravy ČR koncem května minulého roku schválila Studii proveditelnosti trati:
Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice ve variantě s označením 200PF. Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moci na této trase konkurovat silniční dopravě.

Zahájení výstavby 2030, první rok provozu 2035.

Rychlostní železnice Příšovice