oficiální web obce

Ztráty a nálezy – v obci v oblasti na sídliště před panelovým domem čp. 189 byl nalezen samostatný klíč od vozu. Klíč je možný vyzvednout v úřední dny na obecním úřadě.

Informujeme občany, že 19. července proběhne na místním trávníkovém hřišti (za nepřízně počasí v místní sokolovně) promítání filmu ,, Prázdniny s broučkem,,. Promítání proběhne v letním kině na Kolečkách  po setmění 21:45 Hod. Vstupné je 120Kč a občerstvení je zajištěné místím sborem dobrovolných hasičů. Všichni jste srdečně zvání.

Tuto sobotu 13. července je možné využít sběrné místo pro odložení velkoobjemového směsného odpadu (tzn. Odpad, který nelze dále vytřídit a nevyjde se do černých nádob) , nebo stavební suť. Sběrné místo bude k dispozici od 9-11:00. Pro využití prosím kontaktujte zaměstnance majícího službu na čísle: 725 061 703.

V pondělí 15. července dojde ke svozu žlutých a oranžových pytlů s  tříděným odpadem. Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Žádáme občany aby pytle řádně zavázané připravili na obvyklá místa. Zaměstnanci obce tyto pytle svezou

Dětská ordinace MUDr. Koškové informuje o upravené prázdninové provozní době. Více informací přímo v ordinaci či na internetových stránkách obce www.prisovice.cz.